Grensoverschrijdende problemen

Wij kunnen u adviseren en zonodig in rechte bijstaan ter zake o.a. de navolgende veel voorkomende grensoverschrijdende rechtsgebieden en/of juridische problemen :

- arbeidsrecht
- vennootschapsrecht / ondernemingsrecht
- schade en aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad of wanprestatie
- insolventies
- begeleiding van Belgische faillissementen
- incasso's waaronder europese betalingsbevelprocedures
  (incasso van onbetwiste grensoverschrijdende geldvorderingen)
- hippisch recht
- personen- en familierecht
- erfrecht
- ten uitvoerlegging van Belgische vonnissen en beschikkingen in Nederland (exequaturprocedure)
- ten uitvoerlegging van Nederlandse vonnissen en beschikkingen in België (exequaturprocedure)
- europese betalingsbevelen